Az ipari szennyvíztisztítót a Nitrokémia Ipartelepek az 1960-as években létesítette a saját vegyipari tevékenysége során képződő szennyvizek kezelésére. Az iparterület fejlődésével Balatonfűzfőn, Litéren és Papkeszin létesült üzemek igényeire a telep fokozatosan épült ki, folyamatosan követve a szigorodó környezetvédelmi előírásokat. A korszerűsített ipari szennyvíztisztító ma a térség (Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, Litér, Királyszentistván) gazdálkodó szervezeteinek és Fűzfőgyártelep lakosságának szennyvizét kezeli.

Az iparterület környezeti károkozásának csökkentésére 1999-2002-ben jelentős fejlesztések eredményeként a teljes gerincvezeték cseréje és a tisztítási technológia korszerűsítésre került. 2009-ben a lakótelepen keletkező szennyvizek továbbítását célzó fejlesztések történtek. A tisztítási technológia során eleveniszapos biológiai kezelés valósul meg a kialakított anoxikus-aerob rendszeren. Amennyiben a biológiailag bontható anyagok koncentrációja különösen nagy, előkezelés előzi meg az ártalmatlanítást. A technológiai folyamat során keletkezett szennyvíz iszap víztelenítést követően  hulladéklerakóba kerkül elhelyezésre. A tisztított víz az utóülepítőről egy 20 hektáros utótisztító tórendszeren keresztül,  gravitációsan jut a Séd patakba.

A szennyvíztisztító telepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése folyamatos. A kibocsátott szennyvizek minőségét az utótisztító tavat elhagyó mintavételi ponton, valamint a Séd-patakba való bebocsátás felett és alatt is rendszeresen mérik a befogadó vízfolyás minőségét.

A korábban meghatározó szennyvízkibocsátó vegyipari technológiák és a papírgyártás megszűnése miatt a szennyvíz, és a kezelendő szennyezőanyagok kibocsátása drasztikusan lecsökkent. Az Ipartelep működőképességének fenntartása érdekében feltétlenül szükség van a szennyvíztelep működtetésére. Ennek hiányában a Fűzfői Ipari Park területén üzemelő vállalkozások ellehetetlenülnek.

A kiesett bevételek ellensúlyozására a közúton szállított nagyterhelésű szennyvizek irányába kívánjuk bővíteni a tevékenységet. A beszállított szennyvizek fogadása a telepi központi átemelőben, vagy a biológiai tisztító műtárgyra való lefejtéssel történhet, melyhez kamion lefejtő létesült s a megváltozott tevékenységhez szükséges engedélyt is megszerezte a Nitrokémia Zrt.