A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. február 18.-i határozata szerint a Nitrokémia Zrt. Királyszentistván, 020/5 hrsz. alatti ipari szennyvíztisztító telephelyre veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt kapott.

A szennyvíztisztító telepen átvehető és kezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok köre:
  • vizes mosófolyadékok és anyalúgok EWC kód: 07 05 01*
  • hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz EWC kód: 19 07 02*
  • fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok EWC kód: 02 05 01
  • festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től EWC kód: 08 01 16
  • hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től  EWC kód: 19 07 03
A kezelési technológia biológiai eleveniszapos szennyvíztisztítás, amely két független iszapkörös, két reaktoros anoxikus-aerob rendszerből áll, melyek igény szerint sorba vagy párhuzamosan is kapcsolhatóak. A szennyvízkezelés  techológiájáról további információkat a Tevékenységek/Szennyvízkezelés  oldalon tudhat meg.

Ajánlatkérését Róth Gergely üzemvezető fogadja.