A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A tulajdonosa a Magyar Állam.
A Magyar Államot, mint részvényest megillető jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) útján.